Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

Sản phẩm » Các loại báo mức dạng điện dung » Đo mức bằng điện dung

CPLS1000.jpg

Capacitive Level Switch - CPLS1000

Model : CPLS1000
Mã số : GV2-02350
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LVC152_m.jpg

Economical Capacitance Level Switch - LVC-152-R Series

Model : LVC-152-R Series
Mã số : GV2-02276
Brand : Omega
List Price : Call

LVP51_m.jpg

Non-Intrusive RF Capacitance Sensors - LVP51 Series

Model : LVP51 Series
Mã số : GV2-02275
Brand : Omega
List Price : Call

11_05_2012_7_17_42_PM.png

Capacitance Level Switches - LVCN4300 Series

Model : LVCN4300 Series
Mã số : GV2-02274
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN4000_m.jpg

Conductivity Level Controllers - LVCN4000 Series

Model : LVCN4000 Series
Mã số : GV2-02273
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN_LVCF_LVCR_LVCP_m.jpg

Conductivity Level Switches - LVCN-200 Series

Model : LVCN-200 Series
Mã số : GV2-02272
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN_LVCF_LVCR_LVCP_m_1.jpg

Conductivity Level Switches - LVCP Series

Model : LVCP Series
Mã số : GV2-02271
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN_LVCF_LVCR_LVCP_m_2.jpg

Conductivity Level Switches - LVCF Series

Model : LVCF Series
Mã số : GV2-02270
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN_LVCF_LVCR_LVCP_m_3.jpg

Conductivity Level Switches - LVCR Series

Model : LVCR Series
Mã số : GV2-02269
Brand : Omega
List Price : Call

LVC101_102_103_104_m.jpg

Intrusive RF Capacitance Level Switch - LVC-100-R Series

Model : LVC-100-R Series
Mã số : GV2-02268
Brand : Omega
List Price : Call

LVC500_m.jpg

Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only - LVC Series, LVC500 Series

Model : LVC Series, LVC500 Series
Mã số : GV2-02267
Brand : Omega
List Price : Call

LA_13_m.jpg

Water Leak Alarm - LA13

Model : LA13
Mã số : GV2-02266
Brand : Omega
List Price : Call

LV800_m.jpg

RF Capacitance Point Level Sensors - LV800 Series

Model : LV800 Series
Mã số : GV2-02265
Brand : Omega
List Price : Call

LVM_m.jpg

Level Track Mounting Systems - LVM Series

Model : LVM Series
Mã số : GV2-02258
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN100_m.jpg

Level Alert Single Sensor Controller(AC) - LVCN100 Series

Model : LVCN100 Series
Mã số : GV2-02255
Brand : Omega
List Price : Call

LV5900_m.jpg

Capacitive Continuous Level Transmitters - LV5900 Series

Model : LV5900 Series
Mã số : GV2-02254
Brand : Omega
List Price : Call

LV3000_LV4000_m.jpg

Capacitance Continuous Level Measurement Probes - LV4000 Series

Model : LV4000 Series
Mã số : GV2-02253
Brand : Omega
List Price : Call

LV3000_LV4000_m_1.jpg

Capacitance Continuous Level Measurement Probes - LV3000 Series

Model : LV3000 Series
Mã số : GV2-02252
Brand : Omega
List Price : Call
Chưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào