Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

Sản phẩm » Đo mức bằng nguyên lý chênh áp (differential level trans.)

PXM78_m_1.jpg

Submersible Pressure Transmitter for Level and Depth Measurement - PX78MV

Model : PX78MV
Mã số : GV2-02235
Brand : Omega
List Price : Call

PX78_I_m.jpg

Submersible Pressure Transmitter for Level and Depth Measurement - PX78I

Model : PX78I
Mã số : GV2-02234
Brand : Omega
List Price : Call

PX725A_PMM_m.jpg

Adjustable Range Pressure Transmitter - PX726A

Model : PX726A
Mã số : GV2-02233
Brand : Omega
List Price : Call

PX725A_PMM_m_1.jpg

Adjustable Range Pressure Transmitter - PX725A

Model : PX725A
Mã số : GV2-02232
Brand : Omega
List Price : Call

PX437_8_9_m.jpg

Submersible Water Level Transmitter, Measure 0-5 ft to 0-690 ft of Water - PX437,PX438,PX439

Model : PX437,PX438,PX439
Mã số : GV2-02231
Brand : Omega
List Price : Call

LVCN300_m.jpg

Process Level Controller with Multicolored Bar Graph - LVCN300 Series

Model : LVCN300 Series
Mã số : GV2-02229
Brand : Omega
List Price : CallChưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào