Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

Sản phẩm » Đo mức bằng sóng radar (radar level transmitter)

LV750_m.jpg

Radio Frequency Level Switch - LV750 Series

Model : LV750 Series
Mã số : GV2-02277
Brand : Omega
List Price : Call

LV800_m.jpg

RF Capacitance Point Level Sensors - LV800 Series

Model : LV800 Series
Mã số : GV2-02265
Brand : Omega
List Price : Call

HPWS_m.jpg

Long Range Wireless System - HPWS Series

Model : HPWS Series
Mã số : GV2-02256
Brand : Omega
List Price : Call

LVRD500_m.jpg

Radar Level Transmitters - LVRD500 Series

Model : LVRD500 Series
Mã số : GV2-02250
Brand : Omega
List Price : Call

20_05_2012_10_52_35_PM.png

Guided Radar(TDR)

Model : Guided Radar(TDR)
Mã số : GV2-02219
Brand : EMA electric
List Price : Call

20_05_2012_11_48_53_PM.png

TDR (Guided Radar) level transmitter - LTDR

Model : LTDR
Mã số : GV2-02186
Brand : TECFLUILD
List Price : Call
Chưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào