Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

Sản phẩm » Các loại báo mức bằng nguyên lý rung (vibrating)

VLS5500.jpg

Tuning Fork Vibrating Level Switch - VLS5500

Model : VLS5500
Mã số : GV2-02323
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

VLS5000_1.jpg

Tuning Fork Vibrating Level Switch - VLS5000

Model : VLS5000
Mã số : GV2-02322
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

20_05_2012_10_33_55_PM.png

Vibrating Fork Level Switches - M-VR4000,M-VR4000S

Model : M-VR4000,M-VR4000S
Mã số : GV2-02224
Brand : EMA electric
List Price : Call

20_05_2012_10_37_34_PM.png

Vibrating Fork Level Switches - M-VR1000,M-VR1000S

Model : M-VR1000,M-VR1000S
Mã số : GV2-02222
Brand : EMA electric
List Price : Call

20_05_2012_11_09_50_PM.png

Vibrating fork level detector - LD Series

Model : LD Series
Mã số : GV2-02207
Brand : TECFLUILD
List Price : CallChưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào