Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

09_05_2012_11_10_51_PM.png

Horizontal Magnetic Level Switch - LR Series

Model : LR Series
Mã số : GV2-02344
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT201.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT201 Thread Type

Model : LT201 Thread Type
Mã số : GV2-02340
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT202.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT202 Flange Type Square Flange

Model : LT202 Flange Type Square Flange
Mã số : GV2-02339
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT203.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT203 Flange Type For High Temperature

Model : LT203 Flange Type For High Temperature
Mã số : GV2-02338
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT204_1.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT204 Flange Type

Model : LT204 Flange Type
Mã số : GV2-02337
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LXT_201.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch Explosion Proof - LXT201 Thread Type

Model : LXT201 Thread Type
Mã số : GV2-02336
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LXT_203F.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LXT203F Flange Type For High Temperature

Model : LXT203F Flange Type For High Temperature
Mã số : GV2-02335
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LXT_203S.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LXT203S Thread Type For High Temperature

Model : LXT203S Thread Type For High Temperature
Mã số : GV2-02333
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LTX_204.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch Explosion Proof - LXT204 Series

Model : LXT204 Series
Mã số : GV2-02332
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LVN90_m.jpg

NEMA-6 Side Mounted Liquid Level Switches For High, Low, or Intermediate Level Sensing - LVN90 Series

Model : LVN90 Series
Mã số : GV2-02289
Brand : Omega
List Price : Call

LVK90_m.jpg

Direct Side Mounted Level Controls - LVK91 Series

Model : LVK91 Series
Mã số : GV2-02288
Brand : Omega
List Price : Call

LVK160_170_180_m.jpg

Side Mounted Liquid Level Controls - LVK160,LVK170,LVK180 Series

Model : LVK160,LVK170,LVK180 Series
Mã số : GV2-02287
Brand : Omega
List Price : Call

LVH_200_m.jpg

Single Station Horizontal Level Switch - LVH200 Series

Model : LVH200 Series
Mã số : GV2-02286
Brand : Omega
List Price : Call

LV90_100_m.jpg

Side-Mounted Liquid Level Switches for High, Low or Intermediate Level Sensing - LV90,LV100 Series

Model : LV90,LV100 Series
Mã số : GV2-02285
Brand : Omega
List Price : Call

LV600_m.jpg

Pump Up/Pump Down Level Controls Switches - LV600 Series

Model : LV600 Series
Mã số : GV2-02284
Brand : Omega
List Price : Call

LV_1301_m.jpg

Level Switch Heavy Duty Side-Mounted - LV1301 Series

Model : LV1301 Series
Mã số : GV2-02283
Brand : Omega
List Price : Call

LV1100_1200_m.jpg

Non-Magnetic Liquid Level Switches, Side Mount - LV1100,LV1200 Series

Model : LV1100,LV1200 Series
Mã số : GV2-02282
Brand : Omega
List Price : Call

LVD_803_LVD_804_m.jpg

Fail-Safe Dry Material Rotary Paddle Level Switches - LVD803,LVD804 Series

Model : LVD803,LVD804 Series
Mã số : GV2-02281
Brand : Omega
List Price : Call

HPWS_m.jpg

Long Range Wireless System - HPWS Series

Model : HPWS Series
Mã số : GV2-02256
Brand : Omega
List Price : Call

LVR50_m.jpg

Two Wire Liquid Level Float Transmitter - LVR50

Model : LVR50
Mã số : GV2-02228
Brand : Omega
List Price : Call

20_05_2012_10_23_32_PM.png

Float Level Switches - LS0001,LS0002,LS0003

Model : LS0001,LS0002,LS0003
Mã số : GV2-02225
Brand : EMA electric
List Price : Call

20_05_2012_11_20_48_PM.png

Float based level detector (horizontal mounting) - LC40

Model : LC40
Mã số : GV2-02202
Brand : TECFLUILD
List Price : Call
Chưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào