Sản phẩm


Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

HAWK_logo_1.jpg
4.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
SIKA1_1.jpg
KSR.gif

Nhà phân phối

Sản phẩm » Các loại đo mức New-Flow

9_14_2011_11_37_02_PM.png

Float Level Switch One Stage Series - EDW602,EDX602

Model : EDW602,EDX602
Mã số : GV2-02354
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

07_05_2012_12_06_02_SA.png

Float-Operated Level - EDW601,EDX601

Model : EDW601,EDX601
Mã số : GV2-02353
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

07_05_2012_12_08_07_SA.png

Displacer Level Switch 300 Three Stage Series - EDW300,EDX300

Model : EDW300,EDX300
Mã số : GV2-02352
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

07_05_2012_12_10_08_SA.png

Displacer Level Switch 200 Two Stage Series - EDW200,EDX200

Model : EDW200,EDX200
Mã số : GV2-02351
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

CPLS1000.jpg

Capacitive Level Switch - CPLS1000

Model : CPLS1000
Mã số : GV2-02350
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

09_05_2012_10_52_56_PM.png

Displacer Level Switch 100 One Stage Series - EDW100,EDX100

Model : EDW100,EDX100
Mã số : GV2-02349
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_14_2011_11_43_59_PM.png

Hydrostatic Level Probes - LG25Smart Series

Model : LG25Smart Series
Mã số : GV2-02348
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

b.png

Liquid Level Gauge - B Series

Model : B Series
Mã số : GV2-02347
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

n.png

Liquid Level Gauge - T Series

Model : T Series
Mã số : GV2-02346
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

r.png

Liquid Level Gauge - R Series

Model : R Series
Mã số : GV2-02345
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

09_05_2012_11_10_51_PM.png

Horizontal Magnetic Level Switch - LR Series

Model : LR Series
Mã số : GV2-02344
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_15_2011_11_57_18_PM.png

Magnetic Float Level Transmitter - WLS Series

Model : WLS Series
Mã số : GV2-02343
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_15_2011_11_52_37_PM.png

Magnetic Float Level Transmitter - LS Series

Model : LS Series
Mã số : GV2-02342
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_16_2011_12_03_53_AM.png

Magnetic Float Level Transmitter - LT Series

Model : LT Series
Mã số : GV2-02341
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT201.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT201 Thread Type

Model : LT201 Thread Type
Mã số : GV2-02340
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT202.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT202 Flange Type Square Flange

Model : LT202 Flange Type Square Flange
Mã số : GV2-02339
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT203.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT203 Flange Type For High Temperature

Model : LT203 Flange Type For High Temperature
Mã số : GV2-02338
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LT204_1.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LT204 Flange Type

Model : LT204 Flange Type
Mã số : GV2-02337
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LXT_201.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch Explosion Proof - LXT201 Thread Type

Model : LXT201 Thread Type
Mã số : GV2-02336
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LXT_203F.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LXT203F Flange Type For High Temperature

Model : LXT203F Flange Type For High Temperature
Mã số : GV2-02335
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

9_16_2011_12_07_48_AM.png

Vertical Magnetic Level Switch - LT205-Weather Proof,LXT205-Explosion Proof

Model : LT205-Weather Proof,LXT205-Explosion Proof
Mã số : GV2-02334
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call

LXT_203S.jpg

Horizontal Magnetic Level Switch - LXT203S Thread Type For High Temperature

Model : LXT203S Thread Type For High Temperature
Mã số : GV2-02333
Brand : NEW-FLOW
List Price : Call
Chưa có sản phẩm nào
10_19_2012_10_20_49_PM_14.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02766
Brand : NIVELCO
List Price : Call

10_19_2012_10_20_49_PM_13.png

Đo mức bằng áp suất nhúng chìm - NIVOPRESS - D Series

Model : D Series
Mã số : GV1-02765
Brand : NIVELCO
List Price : Call


Chưa có sản phẩm nào